0935-6668288

021-76528394

18:48 1402/09/11
مواد غذایی و بهداشتی درجه 1، ارزان، زیر قیمت بازار

رودهن، بومهن، مهرآباد، پردیس، جاجرود، سیاهسنگ، آبعلی،گیلاوند، دماوند، فیروزکوه

برچسب: ماش ارزان و باکیفیت تمامی محصولات

قیمت و خرید ماش درجه 1 و ارزان
ماش

قیمت کیلو: 49.000 تومان